Tervetuloa rehtorin koulublogiin!

Blogin tarkoitus on kertoa kouluasioista rehtorin näkökulmasta. Blogissa on kuvauksia ja kuvia koulun arjesta, rehtorin näkemyksiä pedagogiikasta ja pohdintoja kasvatuksellisista aiheista - ja aiheen vierestä.

maanantai 25. elokuuta 2014

Uusi oppilashuoltolaki

Olen yrittänyt sisäistää uutta oppilashuoltolakia ja sen tuomia muutoksia oppilashuoltotyöhön.

Tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja ennakoida ja ehkäistä mahdollisia tulevia ongelmatilanteita.
Oppilashuollon tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä apua ja tukea sitä tarvitsevalle. Matala kynnys tässä tarkoittaa sitä, että olisi mahdollisimman luontevaa soittaa koulupsykologille, terveydenhoitajalle, opettajalle ja pyytää apua lapsensa koulunkäyntiin.

Oppilashuollon voi jakaa kahteen osaan:
1. Yhteisöllinen oppilashuolto
2. Yksilökohtainen oppilashuolto

Opetukseen liittyvät asiat (mm. kolmiportainen tuki) ei ole oppilashuoltoa, vaan opetusta. Ja tästä vastaa opettaja.

Yhteisöllinen oppilashuolto tähtää koko yhteisön hyvinvointiin ja on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Mukaan pyritään ottamaan niin oppilaat, huoltajat, työntekijät, eli kaikki koulutalossa työskentelevät.
Meillä Patastenmäessä aloitetaan tänä vuonna siten, että joka koulutalossa pidetään kolme yhteisöllistä palaveria vuodessa. Aluksi aloitetaan yhteisillä teemoilla henkilökunnan kanssa, myöhemmin mukaan otetaan oppilaskunnan edustajat ja vanhemmatkin.
Aiheita, joita näissä palavereissa voidaan pohtia:
- kiusaamisen ehkäiseminen
- ympäristön turvallisuus ja terveellisyys
- siirtymävaiheiden sujuvuus
- tunne- ja vuorovaikutustaidot

Yksilöllinen oppilashuolto on aina luottamuksellista. Jokainen yksilöllinen palaveri vaatii aina huoltajan (tai oppilaan) kirjallisen luvan.
Tapaamisessa on paikalla aina ne henkilöt, joita juuri tässä tapauksessa tarvitaan.  Ei siis ole mitään kiinteää oppilashuoltoryhmää, vaan kaikki tarpeelliset henkilöt kutsutaan koolle erikseen.
Opettajan tulee saada opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.
Yksilöllinen oppilashuolto on aina oppilaan oikeus, sitä ei voi huoltaja kieltää. Ja tämän on toteuduttava lakiin kirjatussa määräajassa, joka on seitsemän vuorokautta.

No mitä tämä kaikki sitten tuo tullessaan? Mikä muuttuu?

Yhteisöllinen oppilashuolto tuo tullessaan uudenlaisia palavereita. Mielestäni tämä antaa mahdollisuuksia keskustelulle, pedagogisille pohdinnoille, työtapojen muuttamiselle. Aika näyttää millaiset asiat nousevat tärkeiksi.
Yksilöllisessä palaverissa ei ole mitään kaavaa. Kun huoli herää, asialle tehdään jotain, heti. Se, joka ensimmäisenä huomaa tai saa tietää yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvasta asiasta, kutsuu ryhmän koolle. Näissä kokouksissa rehtori ei välttämättä ole ollenkaan paikalla.

Vielä on ratkaisematta monta käytännön asiaa. Miten kirjataan, mihin kirjataan, missä säilytetään dokumentteja? Onko vielä paperiversioita?

Joka tapauksessa lakiin on tutustuttu ja uudet raamit toiminnalle on luotu. (Teimme ne yhteistyössä naapurikoulun rehtorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Itäinen koulualue rules!)

Tiivistettynä kahteen sanaan: Pidetään huolta.

torstai 21. elokuuta 2014

Koulurauha

Tänään julistetaan virallisesti koulurauha.

Kuuntele koulurauhan julistus alla olevasta linkistä.

Koulurauhan julistus

Ajattelemisen aihetta meille kaikille; oppilaille, opettajille, vanhemmille.

maanantai 18. elokuuta 2014

Lukuvuosi 2014-2015

Patastenmäen koulun tämän lukuvuoden toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

1. Perustietojen, taitojen ja tapojen laadukas opettaminen.
2. Nopea puuttuminen kiusaamistilanteisiin.
3. Viestintä- ja mediataitojen kehittäminen ja opettaminen. (Tämän valitsimme myös opetussuunnitelman aihekokonaisuudeksi.)

Tänä vuonna keskitymme myös erityisesti uuden oppilashuoltolain käytännön toteutukseen. Ensimmäisenä tehtävänämme on selvittää mitä tarkoittaa yhteisöllinen oppilashuolto. Miten toteutamme sen tässä kolmen koulutalon kokonaisuudessa.

Toinen tärkeä aihe on tänä lukuvuonna positiivinen pedagogiikka. Miten huomaamme hyvän, korostamme osaamista, kehumme onnistumisia. (Rehtori lähtee aiheesta koulutukseenkin tänä syksynä, eiköhän koulutusterveisiä tule näkymään joka opettajalle ja sitä kautta luokkiin ja oppilaillekin.)

Odotamme myös uuden Helmi -oppilashallinto- ja viestintäjärjestelmän käyttöönottoa. Sitä kautta yhteydenpito on nopeaa ja kätevää. Fronter ei katoa, säilyy ennallaan ja ehkä entistä enemmän oppimisen välineenä ja luokan galleriana.

Oikein hyvää syksyn alkua kaikille!

Uusi lukuvuosi

Lukuvuosi on alkanut vauhdilla, ehdin vasta nyt tänne blogiinkin.

Ensimmäiseksi sain lukea monta kommenttia edelliseen postaukseen liittyen. Toivon, että kommenttien kirjoittaja ottaisi minuun yhteyttä henkilökohtaisesti, voisimme keskustella asiasta lisää. Kirjoittajalle tiedoksi, että en julkaise niitä tässä, ne ovat kovin henkilökohtaisia.

Kiitos kommenteistasi Anonyymi. Odotan yhteydenottoasi. Ja kyllä, luin ne ajatuksella. Moneen kertaan.